Werkwijze

De Stichting Kwaliteit Evenementen Nederland (SKEN) maakt alleen keurmerken waar behoefte aan is. Die behoefte kan worden uitgesproken door (markt)partijen in de evenementenwereld. Partijen die samen willen praten en beslissen over een keurmerk, worden bij gebleken geschiktheid verenigd in een Commissie van Deskundigen. Die commissie adviseert het bestuur van de SKEN over de te behandelen onderwerpen, hun kenmerken en de beoordelingscriteria. Het bestuur van de SKEN zal vervolgens bepalen hoe het keurmerk vormgegeven wordt en inhoud krijgt.