De SKEN coördineert alle aspecten van dit keurmerk.

Het bestuur van de SKEN benoemt een Commissie van Deskundigen. Daarin zijn momenteel vertegenwoordigd:

• Roy Schilderman, RigRoy, mede namens de vereniging Argh
• Michiel Peters, Frontline Rigging Consults B.V.
• Frits Ton, Ampco Flashlight Rental B.V. 
• Paul Schijfsma, Stageco Nederland B.V.

Verder is meegewerkt en meegedacht door:

• Jelle Roording, Ampco Flashlight Group
• Ruud Werkhoven, Ampco Flashlight Group
• Jasper Caldenhoven, Frontline Rigging Consults
• Raoul Stumpf, Unispect B.V.
• de firma Ascent Safety B.V.
• Edwin de Geus, De Hoogwerker
• de firma Height Safety Expert

 

Het bestuur van de SKEN benoemt Keurmeesters die namens de SKEN keuringen in het kader van certificatie verrichten. Momenteel zijn de volgende keurmeesters benoemd:

• Roy Schilderman
• Frits Ton


Keurmerk & Certificaat van bedrijf of kandidaat: er is een heel stelsel van eisen, aan bedrijven die cursussen VWOH-E geven en aan personen die de cursussen doorlopen. De SKEN kan zulke bedrijven met hun opleidingslocatie certificeren. De SKEN kan ook de opgeleide personen certificeren.

Vergoedingen: De SKEN is een stichting zonder winstoogmerk. De activiteiten van de SKEN worden betaald door de partijen die de keurmerken in stand willen houden en de bedrijven of personen die een keurmerk willen dragen.   

• Een gecertificeerd bedrijf betaalt aan de SKEN € 750 per jaar.
• Een te certificeren of gecertificeerd bedrijf betaalt aan de SKEN in verband met de inzet van de keurmeester. Basis is een dagdeel van 4 uren à € 80 en 1 uur verslag, totaal € 400 en excl. km + € 80 excl. btw per uur extra als er extra werk is.
• Per pashouder wordt per afgegeven pas (max. 3 jaar geldig) aan de SKEN betaald € 50. Deze vergoedingen worden door de gecertificeerde bedrijven betaald aan de SKEN. De bedrijven kunnen dat desgewenst doorberekenen aan de opgeleide, te certificeren, personen).

Alle bedragen in principe excl. 21% BTW.