Soms worden ons vragen gesteld over werken op hoogte. Enige veel gestelde vragen plaatsen wij hieronder. 

 

Wanneer is er sprake van 'Werken op hoogte'?

Er is sprake van werken op hoogte indien:

1. het hoogteverschil meer dan 2,5 meter bedraagt of;

2. het hoogteverschil kleiner is dan 2,5 meter, terwijl de ondergrond materialen bevat die een val op een gevaarlijke manier kunnen breken. Denk bijvoorbeeld aan een stoel in de orkestbak of een rekwisiet op het toneel;

3. iemand zich op minder dan 4 meter afstand bevindt van een onbeschermde rand met een hoogteverschil van meer dan 2,5 meter.

 

Wat is 'Hoogte'?

Alle plaatsen waar werken op hoogte van toepassing is.

 

Wat zijn de risico’s van werken op hoogte?

(bron: www.arboportaal.nl)

Werken op hoogte brengt een aantal risico’s met zich mee. Naast het valgevaar is er ook het gevaar dat een voorwerp naar beneden komt.

Er gelden verschillende risico's bij het werken op hoogte: 

  • vallen van hoogte
  • vallen door de opening van een werkvloer;
  • getroffen worden door een vallend voorwerp;
  • een mogelijk langere vluchtweg bij calamiteiten.

Vóórdat er gewerkt wordt op hoogte moeten de volgende vragen gesteld worden:

  • Is het mogelijk het werk niet op hoogte uit te voeren?
  • Kan het risico van vallen vermeden worden?

Als het antwoord op deze vragen negatief is, moet de werkgever vervolgens een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) maken en de nodige maatregelen nemen om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk te beschermen.

 

Waarom dit keurmerk?

Vanwege de risico's die aan het werken op hoogte verbonden zijn, is het raadzaam te duiden wie welke werkzaamheden op hoogte mag verrichten. De betreffende personen moeten voldoende opgeleid en geïnformeerd worden om dit werk vellig te kunnen doen. Dit keurmerk is door de branche opgezet om de betreffende personen volgens een goede standaard bewijsbaar te kunnen opleiden en hun vaardigheden aantoonbaar te onderhouden. 

 

Voor wie is het keurmerk?

  • Voor personen die professioneel werken op hoogte (door certificatie van die personen).
  • Voor de bedrijven die personen opleiden die professioneel werken op hoogte (door certificatie van die bedrijven).
  • Voor opdrachtgevers die zich willen vergewissen of iemand opgeleid is om op hoogte te werken (door te kijken op deze site naar de lijst met gecertificeerde personen)(binnenkort beschikbaar).
  • Voor bedrijven die hun personeel willen laten opleiden voor werken op hoogte en opleiders zoeken (door te kijken op deze site naar de lijst met gecertificeerde bedrijven die opleiden)(binnenkort beschikbaar). 

 

Is er een Arbocatalogus voor het werken op hoogte in de entertainmentbranche?

Ja, diverse partijen/brancheorganisaties hebben samen een arbocatalogus Podiumkunsten opgesteld. Het onderdeel over Werken op hoogte vindt u hier.