Betrokken partijen hebben een Convenant afgesloten (zie voor de tekst bij Richtlijnen). Door afspraken te maken kunnen stappen worden gezet. Het begint bij het beperkt houden van het volume van het geluid dat de geluidsapparatuur naar het publiek stuurt. Het geluid kan gemeten worden. De metingen kunnen worden geregistreerd. Het publiek wordt bewuster gemaakt door voorlichting. Personen die hun oren willen beschermen kunnen op de locatie gehoorbescherming kopen. Aangesloten locaties gaan bewust om met volume, voorlichting en de verstrekking van oordoppen.

De SKEN helpt de aangesloten partijen (bijvoorbeeld poppodia, evenementenlocaties en organisatoren) met het meten en registreren van het geluid. De meetgegevens worden verzameld en geanalyseerd. De SKEN levert de convenantspartners de verzamelde informatie.