De NBR brandveiligheid is opgesteld door de werkgroep Brandveiligheid van decors, doeken en decoratiemateriaal van de VPT / VVEM. Voor een overzicht van de leden van deze werkgroep: zie het document (te downloaden bij Richtlijnen).

Brandveiligheid is voor eenieder die met materialen omgaat een issue. In de theater- en evenementenwereld worden allerlei materialen gebruikt. Na een themadag van de VPT heeft een werkgroep het nodig gevonden meer duidelijkheid te scheppen op dit gebied, door de ‘common sense’ die bestaat en die aansluit bij de wet- en regelgeving op een rijtje te zetten.

Het is voor de branche van belang dat de huidige (verschillende) werkwijzen onderling worden afgestemd en dat afspraken op papier worden gezet. In het ‘branchenormblad’ dat het gevolg is, beginnen we met een afkadering waar het over gaat. Vervolgens behandelen we termen en definities. In hoofdstuk 4 behandelen we fundamentele uitgangspunten, waarna in hoofdstuk 5 de verschillende materialen en hun toepassingen worden behandeld.We hebben niet geprobeerd alles uitputtend te behandelen, maar geven juist korte regels en stellingen. Waar nodig is schuingedrukt een toelichting of voorbeeld gegeven. De schuingedrukte tekst is geen deel van de normregel.

 

 

 

.